Om Oss

I 1979 så P22 dagens lys. Initiativtakeren var Frelsesarmé-offiseren Aase Marti og visjonen var å skape et sted hvor rusmiddelavhengige i Oslo kunne komme rett inn fra gata, bli møtt på en ubyråkratisk og omsorgsfull måte og hjulpet videre til rehabilitering. Hennes store hjerte for rusmiddelavhengige er en arv vi verdsetter høyt og bygger videre på.

I dag hjelper vi våre beboere med avrusning, motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag. Vi holder til ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Vi arbeider ut fra et klart kristent verdisyn der vår drøm er å den enkelte slå ut vingene, bli fri fra rus og starte et bedre liv! Vi oppnår denne visjonen gjennom å arbeide etter følgende verdier:

Kjærlighet, respekt, omsorg og ansvarliggjøring

Med lav terskel og åpen dør vil vi møte dem som kommer til oss med kjærlighet, respekt og omsorg. De skal bli sett, hørt og møtt, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Som verdifulle mennesker skal de ansvarliggjøres ut fra sine forutsetninger, og motiveres til endring og vekst. Vi ønsker å skape et miljø som stimulerer til aktivitet og sunn livsførsel med gode relasjoner og fellesskap. Våre sammenhenger skal kjennes trygge, gi håp og hjelp til å starte et bedre liv.

Samarbeid 

Vi vil gjøre vårt beste for at den enkelte bruker kommer inn i positive endringsprosesser og når sine egne mål som fører til et rusfritt og meningsfullt liv. Vi samarbeider med andre aktører i rusfeltet som kan bidra til dette.

Høy faglig kompetanse

Vi vil ha en høy faglig kompetanse og til enhver tid tilegne oss ny kunnskap og innsikt som kan gjøre P22 bedre. Vi holder oss oppdaterte og bidrar som en viktig premissleverandør inn i det rusfaglige feltet og samfunnet for øvrig.

Jesus Kristus – vårt forbilde

I vårt diakonale arbeid er Jesus Kristus vårt store forbildet.

– Vi lar oss inspirere og utfordre av Ham og Hans Ord
– Vi vil gå den veien Han viser oss, også når det koster
– Vi står alltid klare til å introdusere Ham for dem som ønsker det
– Vi tror at Den Hellige Ånd kan gi oss kraft og hjelp i vår tjeneste for Ham

Vi tror på Guds løfter om bønn og vet at når vi ber sammen til vår himmelske Far, da beveger vi de hender som beveger verden.

Stiftelsen P22 - Avrusning og motivasjon siden 1979