Våre tilbud

Vi er her for å hjelpe deg

Vi har 40 års erfaring med å hjelpe rusavhengige ut av alkoholmisbruk, pillemisbruk og stoffmisbruk inn i trygge, gode prosesser mot et rusfritt liv. Vi tar imot kvinner og menn over 18 år som ikke er med i LAR-behandling. Ta kontakt med oss i dag på 23 29 05 00.

Fase 1: Akutt avrusning

På denne fasen kan vi tilby:

  • Avrusningsopphold på inntil 7 dager der du får oppfølging av helse- og sosialarbeidere. Vi tilbyr kun C-preparater.
  • Målet for denne fasen er trygg og forsvarlig avrusning, hvor vi søker å lindre, støtte og motivere.
  • I hverdagen legges det til rette for ro og hvile. Samtidig er det muligheter for aktiviteter på huset og turer i nærmiljøet. Vi jobber for å skape et godt og motiverende fellesskap. Her inngår også frivillige samlinger med temaer rundt den kristne tro.

Du kan lese mer om denne fasen ved å klikke HER

Fase 2: Stabilisering

Denne fasen er et tilbud til deg som er ferdig med den akutte avrusningen i Fase 1 og har behov for videre stabilisering. I denne fasen tilbys:

  • Trygge rammer med en varighet opp til 1 måned.
  • Målet er at du kommer inn i positive endringsprosesser som leder til et rusfritt liv. Vi bistår deg i å legge en plan for videre behandling.
  • Fasen har ukeprogram med både faste og frivillige aktiviteter, blant annet arbeidsoppgaver, trening, turer m.m. Her inngår også frivillige samlinger med temaer rundt den kristne tro.

Du kan lese mer om denne fasen ved å klikke HER.

Stiftelsen P22 - Avrusning og motivasjon siden 1979