Våre samarbeidspartnere

P22 tilbyr avrusning og stabilisering, og vi ønsker å være et godt supplement til andre tilbud innen avrusning, men er opptatt av samarbeid med andre aktører, slik at vi kan bidra til å skape gode og trygge overganger i rusomsorgen. Vi samarbeider derfor med Akuttrusmottaket (RAM) ved OUS og Oslo Legevakt.

Det er viktig for oss å jobbe målrettet for at våre beboere har en god plan for veien videre etter at oppholdet hos oss er ferdig. Vi har over mange år hatt et godt samarbeid med flere institusjoner og organisasjoner som tilbyr gode behandlingsopplegg for å bistå brukerne til å nå sine mål.

Følgende aktører er våre samarbeidspartnere:

 • Kvinnekollektivet Arken
 • Blå Kors
 • Evangeliesenteret
 • Maritastiftelsen
 • Fossumkollektivet
 • Kirkens Bymisjon
 • Frelsesarmeen
 • Phoenix Haga
 • Solliakollektivet
 • Stensløkka Ressurssenter

Ansvarliggjøring er en av våre kjerneverdier, og det kommer blant annet til uttrykk i at vi oppfordrer våre beboere til selv å ta ansvar for kontakt med ruskonsulent og NAV i sin hjemkommune. Vår saksbehandling består derfor i stor grad å bistå våre beboere i deres kontakt med de offentlige instansene. Vi samarbeider blant annet med:

 • NAV
 • Oslo kommune – Velferdsetaten
 • Drammen kommune – Senter for rusforebygging

For en enkeltstående stiftelse som oss er det viktig å være del av gode nettverk. Vi er del av blant annet:

 • Stiftelsen KRAFT
 • Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon
 • Ideelt Nettverk
 • Hovedorganisasjonen VIRKE

Våre støttespillere

Vi er så heldige å ha bedrifter som er gode støttespillere for oss i form av at de gir oss gode vilkår og innspill. Vi er spesielt takknemlige for:

 • Viva Media
 • Waken AS
 • Atea

Stiftelsen P22 - Avrusning og motivasjon siden 1979