Fase 2: Stabilisering og motivasjon

Dette er et tilbud til rusmiddelavhengige som er ferdig med den akutte avrusning i fase 1, og som har behov for videre stabilisering. Dette oppholdet har varighet på opp til 1 måned. Under oppholdet tilbys oppfølging av helse- og sosialfaglig personell.

Målet

Målet for oppholdet er rusfrihet, samt motivasjon til å jobbe videre med positive endringsprosesser.

Metodene vi benytter

Vi arbeider helse- og sosialfaglig med spesielt fokus på fellesskap, miljøterapi og motiverende intervju. Vi vektlegger tett oppfølging av beboerne gjennom individuelle samtaler med primærkontakt. Beboerne får hjelp til å søke videre behandling.

Hverdagen i Fase 2

I Fase 2 følges et ukeprogram. Struktur skaper forutsigbarhet i tillegg til ansvarliggjøring på egen hverdag. Dagene er fylt med aktiviteter, trening, arbeidsoppgaver og turer. Vi har daglig frivillige samlinger der ulike temaer rundt den kristne tro tas opp.

Stiftelsen P22 - Avrusning og motivasjon siden 1979