Fase 1: Akutt avrusning

Dette er et tilbud til rusmiddelavhengige som ønsker akutt avrusning. Oppholdet har en lengde på inntil 7 dager, med oppfølging av helse- og sosialarbeidere. Vi tilbyr avrusning uten bruk av A og B preparater. Nedenfor finner du mer informasjon: 

Målet

Målet for denne fasen er trygg og forsvarlig avrusning, hvor vi søker å lindre, støtte og motivere.

Metodene vi benytter

Vi tilbyr tett og individuell sykepleiefaglig oppfølging av beboerne, med fokus på motivasjon og fellesskap. Plassene i denne fasen er skjermet.

Hverdagen på Fase 1

Det legges til rette for ro og hvile i abstinensfasen, men samtidig er det muligheter for turer ut i nærmiljøet og å delta på ulike aktiviteter på huset. Vi jobber aktivt med å skape et godt og motiverende fellesskap, med blant annet frivillige samlinger med temaer om den kristne tro.

Stiftelsen P22 - Avrusning og motivasjon siden 1979